Dzisiaj jest: 27 Maj 2019    |    Imieniny obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan

Ogłoszenie

1p.jpgInformuje się, że w dniu 30 listopada 2018 roku (piątek) o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Kluczewsku  odbędzie się II sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  5. Przedstawienie projektów uchwał w sprawach:

a)      powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kluczewsko,

b)      obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Kluczewsko,

c)      w sprawie zmiany Uchwały XVIII/15/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/22/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2018 roku,

d)     zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

e)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2025,

      6. Dyskusja.
      7. Podjęcie uchwał wymienionych w pkt 5 porządku obrad.
      8. Interpelacje i zapytania radnych
      9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
    11. Wolne wnioski i informacje.
    12. Zakończenie sesji.

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy           

     /-/ Mateusz Strychalski                        

                                                                                               

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy