Dzisiaj jest: 17 Wrzesień 2019    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Narcyz, Franciszek

Zajęcia pozalekcyjne w szkołach

mt_ignore

b_150_100_16777215_00_images_2019_UG_ZajeciaPoza_01.jpgProjekt pt. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Działanie RPO WŚ 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 08.03. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego  Poddziałanie 08.03.03Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)

Aktywnie zmieniająca się teraźniejszość wymusza zwrócenia szczególnej uwagi na kształtowanie i rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów. Nowe technologie warunkują zarówno zmiany społeczne, jak i ekonomiczne. Uzasadnione wydaje się zatem oczekiwanie, że szkoła przygotuje uczniów do celowego, odpowiedzialnego i twórczego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), przejęcia odpowiedzialności za osobisty rozwój oraz uczenia się przez całe życie.

 

Nauczyciele stoją przed wyzwaniem dopasowania sposobu nauczania do potrzeb ogólnego społeczeństwa informacyjnego, inspirowania uczniów do kreatywnego i innowacyjnego kształcenia się, promowania odpowiedzialności w używaniu TIK i stymulowania rozwoju umiejętności posługiwania się technologią cyfrową i cyfrowymi zasobami we własnym kształceniu się i rozwoju.

Projekt realizuje Gmina Kluczewsko od września ubiegłego roku do końca czerwca 2020r. 

W ramach projektu będą odbywać się:

-szkolenia E_NAUCZYCIEL dla 25 nauczycieli z 3  szkół: Dobromierz, Kluczewsko, 

 Komorniki,

-zajęcia pozalekcyjne dla 183 uczniów z 3 szkół razem 3570 godzin zajęć

-zakup pomocy dydaktycznych TIK dla szkół.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko”

ZajeciaPoza ZajeciaPoza ZajeciaPoza ZajeciaPoza
ZajeciaPoza ZajeciaPoza ZajeciaPoza ZajeciaPoza
ZajeciaPoza ZajeciaPoza ZajeciaPoza ZajeciaPoza
ZajeciaPoza    

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy