Dzisiaj jest: 26 Czerwiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Paweł

Ogłoszenie

b_150_100_16777215_00_images_banners_wykrzyknik_uwaga.jpg                 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Kluczewsko ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2014 rok.

Zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Rodzaj zadania: organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu lokalnym i powiatowym.

 Zadanie polega na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu poprzez cele szczegółowe:

  • inicjowanie, organizacje oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych (dzieci i młodzież, osoby dorosłe i seniorzy, rodziny),

  • współpraca z placówkami oświatowymi działającymi na terenie Gminy Kluczewsko w celu organizacji zajęć sportowych oraz promocji aktywności fizycznej,

  • współpraca z klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi oraz Uczniowskimi Klubami Sportowymi na terenie Gminy Kluczewsko w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych,

  • organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia,

  • aktywizacja sportowa mieszkańców Gminy Kluczewsko,

  • organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach klubowych piłki nożnej chłopców, minimum w klasie B będących w Zrzeszeniu LZS oraz ŚZPN,

  • wsparcie finansowe oraz współorganizowanie zajęć pozalekcyjnych przez Uczniowskie Kluby Sportowe.

 

Wartość przyznanych środków publicznych na realizację zadania to – 60 000,00 zł.

 

Do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu wybrana została oferta Nr 1 Gminnego Klubu Sportowego GKS Kluczewsko.

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE o wyborze  pdf.pdf)OGŁOSZENIE o wyborze pdf.pdf184 kB

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy