Dzisiaj jest: 26 Sierpień 2019    |    Imieniny obchodzą: Maria, Sandra, Ireneusz

Nowe komputery dla szkół w Gminie Kluczewsko

mt_ignore

 

b_150_100_16777215_00_images_2019_UG_Komputery_1.jpgGmina Kluczewsko jako 1 z 49 gmin podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim i przystąpiła do partnerstwa w projekcie pn.  Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jednocześnie w dniu 27.06.2019r. Marek Jońca w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przekazał umowę dotacji dla Gminy Kluczewsko dotyczącej pokrycia części wkładu własnego.

 

W ramach projektu zakupiono łącznie 32 komplety komputerów i 2 urządzenia dostępowe. Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu wzbogaci się o 20 kpl. sprzętu komputerowego a Zespół Przedszkolno szkolny w Komornikach o 12 kpl.

Wartość projektu dla Gminy Kluczewsko wyniosła 101 682,40zł, wkład własny Gminy Kluczewsko to  25 420,60zł, natomiast dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego do wkładu własnego Gminy Kluczewsko stanowiła kwota 5 084,12zł, wysokość środków dofinansowania z UE to 76 261,80zł.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na polepszanie dostępności do infrastruktury informatycznej w szkołach podstawowych, a w efekcie na wyrównywania różnic w jakości edukacji na obszarach wiejskich.

Komputery Komputery Komputery Komputery
Komputery    

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy