Dzisiaj jest: 26 Sierpień 2019    |    Imieniny obchodzą: Maria, Sandra, Ireneusz

Nauka pływania dla dzieci

mt_ignore

b_150_100_16777215_00_images_2019_UG_Logo_projektu_Umim_pywa.jpgb_150_100_16777215_00_images_2019_UG_UmiemPlywac_1.jpgWojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie i Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach był Organizatorem – Operatorem Wojewódzkim programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w 2019 r. Gmina Kluczewsko zawarła porozumienie na okres od 01 kwietnia 2019 r. do 15 czerwca 2019 r. Gminy Kluczewsko sfinansowała koszty transportu dowozu uczniów na zajęcia nauki pływania oraz zatrudniła drugiego wychowawcę do grupy 15 dzieci we własnym zakresie.

 

W projekcie brała udział 30 osobowa grupa uczniów  klasy II z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku. Zajęcia odbywały się na krytej pływalni „Nemo” we Włoszczowie.

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Do głównych celów projektu  możemy zaliczyć:

  • edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z basenów i innych obiektów sportowych;
  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie i baseny),
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej,
  • zapewnienie bezpłatnej nauki pływania;

W maju odbyło się spotkanie uczniów z ratownikiem Świętokrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w  Kielcach.

W trakcie prezentacji nasi wychowankowie dokładnie dowiedzieli się  na czym polega praca ratownika wodnego, poznali sprzęt służący do ratowania ludzi w wodzie, a przede wszystkim poznali zasady bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

To bardzo ważne zagadnienie zwłaszcza w kontekście wakacji.

UmiemPlywac UmiemPlywac UmiemPlywac UmiemPlywac
UmiemPlywac UmiemPlywac   

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy