Informacja

_IMG_""

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włoszczowie informuje, że Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2022/705 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń został zmniejszony zasięg obowiązywania obszaru objętego ograniczeniami III tzw. strefy czerwonej na terenie gminy Kluczewsko i gminy Włoszczowa.

S25C-0i22050910050

S25C-0i22050910051