Metamorfoza sali gimnastycznej!

_IMG_""

W Szkole Podstawowej w Dobromierzu został przeprowadzony remont największego pomieszczenia sali gimnastycznej.

Wykonano prace:

  • poprawiono wentylację poprzez jej gruntowne udrożnienie, przebudowę kanałów oraz zamontowanie wentylatorów elektrycznych,
  • wyremontowano ściany – wyczyszczono i pomalowano,
  • odnowiono parkiet na podłodze – został poddany gruntownemu cyklinowaniu, namalowano linie boisk siatkówki, koszykówki i mini siatkówki oraz logotypy miejscowego uczniowskiego klubu sportowego. Na całość naniesiono lakier bezbarwny typu sport active.

Salę gimnastyczną doposażono w sprzęt:

  • nagłośnienie
  • doprowadzono radiowęzeł, dzięki czemu uzyskano pełną komunikację w budynku, co nie tylko uatrakcyjnia możliwości ale przede wszystkim wpływa na podniesienie jakości bezpieczeństwa,
  • siatki ochronne na oknach oraz zabudowy grzejników,
  • drabinki gimnastyczne do ćwiczeń,
  • ławeczki do ćwiczeń gimnastycznych.

Odnowiono magazynek nauczycieli wychowania fizycznego poprzez malowanie, położenie paneli podłogowych oraz montaż szafek i biurek. Wygospodarowano pomieszczenie dodatkowe do przechowania sprzętu sportowego, który był w całości remontowany.

Zakres prac remontowych był niezbędny. Dzięki temu stworzyliśmy bardzo dobre i bezpieczne warunki do uprawiania sportu, w tym do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego i zajęciach dodatkowych. Nasza baza rekreacyjno-sportowa służy także absolwentom i lokalnym mieszkańcom.

Wartość finansowa całej realizacji przedsięwzięcia wyniosła 37 062,38zł ze środków własnych szkoły.

Tak szeroka gama wykonanych prac była możliwa dzięki pozyskanym oszczędnościom i wykonaniu ich własnym kosztem oraz ogromnemu zaangażowaniu woźnego, personelu sprzątającego, pomocy nauczycieli i  absolwentów. Ogromnie dziękujemy władzom Gminy Kluczewsko oraz wszystkim, którzy nam pomagają i wspierają nasze działania.

Dyrektor