Wsparcie dla jednostek OSP z Gminy Kluczewsko

_IMG_""

157.700 zł odbierze pomoc finansową z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Kielcach 21 jednostek OSP z Powiatu Włoszczowskiego w ramach programu „Mały Strażak”.  Z Gminy Kluczewsko wsparcie dostaną:

OSP Ciemiętniki 8.100 zł

OSP Dobromierz 8.100 zł

OSP Januszewice 8.100 zł

OSP Kluczewsko 8.100 zł

OSP Rzewuszyce 8.100 zł

OSP Stanowiska 8.100 zł

Pomoc finansowa przeznaczona jest na zakup i wyposażenie strażaków ochotników m. in. w sprzęt i umundurowanie strażackie.

foto. B. Dorywalski