Zasięg ostrzeżeń w województwie

_IMG_""

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 58
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:18 dnia 02.05.2022

SKW_STAN_20220502101827408