Dzisiaj jest: 23 Październik 2019    |    Imieniny obchodzą: Marleny, Edwarda, Seweryna

Największa inwestycja Gminy Kluczewsko w ostatnim 10-cio leciu

b_150_100_16777215_00_images_2019_UG_OczyszczalniaKlucz_01.JPG

 

mt_ignore

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”

„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kluczewsku” to projekt realizowany przez Gminę Kluczewsko w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Cel inwestycji  to rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Kluczewsko poprzez rozwój infrastruktury technicznej zapewniający dostęp do podstawowych usług dla ludności oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.

W roku 1997 oddano do użytku oczyszczalnię ścieków w Kluczewsku. Przebudowa oczyszczalni była konieczna po wielu latach eksploatacji.

Zakres prac związanych z przebudową i z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kluczewsku  obejmował następujące obiekty:

  • Modernizację reaktora biologicznego  wraz z wyposażeniem w nowoczesne urządzenia.
  • Modernizację budynku technicznego.
  • Modernizację wraz z rozbudową  zbiorników  do magazynowa osadu nadmiernego.
  • Modernizację budynku stacji dmuchaw wraz z dostawą dmuchaw.
  • Modernizację pomieszczenia socjalnego.
  • Budowę tłoczni ścieków surowych.
  • Budowę studni pomiarowej ścieków oczyszczonych.
  • Budowę budynku dla prasy taśmowej, do obróbki osadu nadmiernego.
  • Utwardzenie placu oczyszczalni kostką brukową.
  • Zagospodarowanie placu oczyszczalni.

 

Inwestycja ta  przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, oraz zwiększy sprawność i  niezawodność oczyszczalni oraz  poprawi komfort eksploatacji.

Przebudowa oczyszczalni  przebiegała w dwóch etapach.

Koszt całościowy inwestycji wyniósł 3 949 000,00zł z czego gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 238 936,00zł a 2 710 064 zł to środki własne gminy.

„To była największa inwestycja od lat i konieczna do przeprowadzenia w naszej gminie. Zwiększyła  się przepustowość i jakość oczyszczanych ścieków jak przystało na oczyszczalnie XXI wieku” – mówi Rafał Pałka Wójt Gminy Kluczewsko.  

OczyszczalniaKlucz OczyszczalniaKlucz OczyszczalniaKlucz OczyszczalniaKlucz
OczyszczalniaKlucz OczyszczalniaKlucz OczyszczalniaKlucz OczyszczalniaKlucz
OczyszczalniaKlucz OczyszczalniaKlucz OczyszczalniaKlucz OczyszczalniaKlucz
OczyszczalniaKlucz OczyszczalniaKlucz OczyszczalniaKlucz OczyszczalniaKlucz
OczyszczalniaKlucz OczyszczalniaKlucz OczyszczalniaKlucz OczyszczalniaKlucz
OczyszczalniaKlucz OczyszczalniaKlucz OczyszczalniaKlucz OczyszczalniaKlucz
OczyszczalniaKlucz OczyszczalniaKlucz   

 

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy