Dzisiaj jest: 23 Październik 2019    |    Imieniny obchodzą: Marleny, Edwarda, Seweryna

Udany Rajd Rodzinny z Gminą Kluczewsko

Czytaj więcej...Rekreacyjnie, sportowo i integracyjnie – tak było podczas I Rajdu Rodzinnego z Gminą Kluczewsko. 70 osób wzięło udział w niedzielnej przejażdżce organizowanej przez Gminę Kluczewsko przy współudziale grupy kolarskiej Domin Sport, sołtysa sołectwa Jakubowice Henryka Ludyni oraz Radnego Gminy Kluczewsko, a także reprezentującego klub sportowy ARKA Kluczewsko Sebastiana Olczyka.

Czytaj więcej...

Siatkarki SP Kluczewsko Mistrzyniami Województwa Świętokrzyskiego!!!

Czytaj więcej...15 maja w hali sportowej w Kluczewsku odbył się Finał Wojewódzki w Minisiatkówce Dziewcząt, którego organizatorem był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy we Włoszczowie oraz Zespół Przedszkolno – Szkolny w Kluczewsku. Turniej zakończył się niekwestionowanym zwycięstwem drużyny Szkoły Podstawowej z Kluczewska, która pewnie pokonała wszystkie swoje przeciwniczki i tym samym awansowała na Mistrzostwa Polski!!!

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne w szkołach

mt_ignore

Czytaj więcej...Projekt pt. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Działanie RPO WŚ 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 08.03. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego  Poddziałanie 08.03.03Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)

Aktywnie zmieniająca się teraźniejszość wymusza zwrócenia szczególnej uwagi na kształtowanie i rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów. Nowe technologie warunkują zarówno zmiany społeczne, jak i ekonomiczne. Uzasadnione wydaje się zatem oczekiwanie, że szkoła przygotuje uczniów do celowego, odpowiedzialnego i twórczego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), przejęcia odpowiedzialności za osobisty rozwój oraz uczenia się przez całe życie.

Czytaj więcej...

Informacja

Czytaj więcej...UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rodzaj zadania publicznego - EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Tytuł zadania publicznego - „TU MIESZKAM TU SPRZĄTAM 2019”

Informacja

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”
działająca na terenie gmin:
Gidle, Ładzice, Kluczewsko, Kobiele Wielkie, Koniecpol, Moskorzew, Radków, Radomsko, Secemin, Włoszczowa, Żytno.


Ogłasza nabór wniosków nr 1/2019/G


i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie: - więcej informacji w załącznikach.

Siatkarki SP Kluczewsko zagrają w Finale Województwa! Finał w Kluczewsku!

Czytaj więcej...26 kwietnia w hali sportowej w Kluczewsku odbył się Półfinał Wojewódzki w Minisiatkówce Dziewcząt. W turnieju zagrało 5 drużyn: SP Nr 2 Włoszczowa, SP nr 1 Włoszczowa, SP Dobromierz, SP Secemin oraz SP Kluczewsko. Grano systemem „każdy z każdym” a wyniki poszczególnych spotkań przedstawiają się następująco: SP nr 2 Włoszczowa – SP Kluczewsko 0:2, SP nr 1 Włoszczowa – SP Dobromierz 2:1, SP Kluczewsko – SP nr 1 Włoszczowa 2:0, SP Secemin – SP nr 2 Włoszczowa 0:2, SP nr 1 Włoszczowa – SP Secemin 2:1, SP Dobromierz – SP Kluczewsko 0:2, SP Secemin – SP Dobromierz 0:2, SP nr 2 Włoszczowa – SP nr 1 Włoszczowa 2:0, SP Dobromierz – SP nr 2 Włoszczowa 0:2, SP Kluczewsko – SP Secemin 2:0.Klasyfikacja końcowa zawodów: 1. SP Kluczewsko, 2. SP Nr 2 Włoszczowa, 3. SP Nr 1 Włoszczowa, 4. SP Dobromierz, 5. SP Secemin.

Czytaj więcej...

Dzień Strażaka

Czytaj więcej...Z okazji Dnia Strażaka składam serdeczne podziękowania druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej w imieniu swoim jak i całego społeczeństwa za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży
w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie.

Życzę satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego
oraz pomyślności w pracy zawodowej.

                                                                                                                       Prezes

Zarządu Gminnego OSP RP

                                                                                                                       Rafał Pałka

„Niepodległa – moja flaga"

Transmisja on-line z obrad 30 04 2019

tutaj

Zaproszenie

Największa inwestycja Gminy Kluczewsko w ostatnim 10-cio leciu

Czytaj więcej...

 

mt_ignore

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”

„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kluczewsku” to projekt realizowany przez Gminę Kluczewsko w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Czytaj więcej...Informuje się, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 1000
w Urzędzie Gminy w Kluczewsku  odbędzie się V sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII kadencji.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE

Życzenia Wielkanocne

Dofinansowanie drogi powiatowej

Czytaj więcej...Gmina Kluczewsko współfinansowała razem z Powiatem Włoszczowskim przebudowę drogi powiatowej na odcinku od kościoła w Januszewicach w kierunku Komornik. Prace drogowe wydano  ponad 400 tysięcy złotych. Gmina Kluczewsko przekazała dla Starostwa Powiatowego dotację w wysokości 202 500,00 złotych tj. 50% wkładu inwestycyjnego.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Nasze Siatkarki powołane na konsultacje Kadry Województwa!!!
  2. Dotacje dla form
  3. Wędrująca książka” – bookcrossing w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Kluczewsku
  4. PIERWSZE MIEJSCE UCZNIA Z KOMORNIK W POWIATOWYM ETAPIE TURNIEJU „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”!
  5. Zostań Żołnierzem
  6. Zmiana miejsca Kiermaszu Wielkanocnego
  7. 08 04 2019r. ARiMR
  8. Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko
  9. Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 roku
  10. Bezpłatna rehabilitacja lecznicza

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy