Dzisiaj jest: 27 Maj 2019    |    Imieniny obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan

Rozstrzygnięcie konkursu pt: „ Szczęśliwe życie bez nałogów- Stop uzależnieniom”

Czytaj więcej...Dnia 24.06.2014 r. został rozstrzygnięty konkurs „ Szczęśliwe życie bez nałogów- Stop uzależnieniom", który został zorganizowany przez Gminny Punkt Konsultacyjny DS Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Gminną Komisję DS Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminę Kluczewsko. Do konkursu zostało zgłoszonych 52 prace plastyczne i 22 prace multimedialne z trzech placówek oświatowych z terenu Gminy Kluczewsko. Prace zostały ocenione w trzech kategoriach wiekowych przez komisję konkursową w składzie:Dyrektor ZPS w Kluczewsku - Pani Irena Orzechowska, Małgorzata Walasek, Alicja Szczepanik, Monika Mucha, Monika Wyrwał oraz Małgorzata Gusta.

Czytaj więcej...

"Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kluczewsko"

Czytaj więcej...16 czerwca br. w Świetlicy Wiejskiej w Rączkach został zorganizowany „Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kluczewsko”. Mimo pięknej pogody za oknami, nie zabrakło chętnych do gry i sportowej rywalizacji. Turniej został rozegrany systemem „każdy z każdym”, do trzech wygranych setów. Zwycięzcą rozgrywek został: 

Antoni Nowak     -   I   miejsce 
Emil Nowak    -   II  miejsce
Dominik Dziedzic    -   III miejsce
Damian Trąbski    -   IV miejsce
Dominik Nowak    -   V  miejsce

Uczestnikom turnieju zostały wręczone nagrody oraz dyplomy ufundowane przez Gminę Kluczewsko. Organizatorem rozgrywek była Pani Renata Dziedzic.

Gratulujemy  zwycięzcom i wszystkim uczestnikom imprezy wspaniałej sportowej postawy!

Czytaj więcej...

"Wszystkie Drogi Prowadzą Do Wiedzy"

Czytaj więcej...Uczestnicy projektu 16 czerwca br. odwiedzili magiczne miasto Kraków. Wawel, rynek Starego Miasta, Sukiennice, Kościół Mariacki to miejsca zwiedzone przez nasza wycieczkę. Pierwszym miejscem jakie odwiedziliśmy był Wawel, gdzie z zaciekawieniem słuchaliśmy historii powstania Zamku Królewskiego i bazyliki archikatedralnej, a w niej grobów Królewskich i wielkich Polaków. Ogromne wrażenie wywarła wspinaczka po krętych schodach do Dzwonu Zygmunta, gdzie wszyscy dotykali jego serca myśląc o swoich marzeniach. 

Czytaj więcej...

„Wszystkie drogi prowadzą do wiedzy”

                                       

 

„Wszystkie drogi prowadzą do wiedzy”

 

 W miesiącu wrześniu 2013r. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania” w Partnerstwie z Publicznym Gimnazjum w Kluczewsku oraz Gminą Kluczewsko złożyło dwa wnioski o dofinansowanie realizacji Projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty te noszą tytuł „Wszystkie drogi prowadzą do wiedzy” oraz „W zdrowym ciele wiedzy wiele”Oby dwa wnioski przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Jednak tylko wniosek pn. „Wszystkie drogi prowadzą do wiedzy” uzyskał dofinansowanie. Na drugi wniosek zabrakło funduszy.

 Obecnie Stowarzyszenie przygotowuje załączniki do podpisania umowy oraz materiały i dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE KONSULTACJI Projektu Strategii Rozwoju Gminy Kluczewsko do 2020 roku

Czytaj więcej...Działając na podstawie Uchwały Nr V/12/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Kluczewsko w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

WÓJT GMINY KLUCZEWSKO
przedkłada do konsultacji

projekt Strategii Rozwoju Gminy Kluczewsko do 2020 roku.

Celem konsultacji jest zapewnienie współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym i mieszkańcami Gminy Kluczewsko. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Kluczewsko, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Kluczewsko, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Czas trwania konsultacji od dnia 23 czerwca 2014 roku do 07 lipca 2014 roku.

Uwagi do Projektu Współpracy można składać na adres Urzędu Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, lub pocztą elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 07 lipca 2014 roku do godziny 15:00.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 34/2014 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 20 czerwca 2014 roku

Czytaj więcej...w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kluczewsko do 2020 roku”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr V/12/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Kluczewsko w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam co następuje :

Czytaj więcej...

Konsultacje Społeczne Nad Strategią Rozwoju Gminy Kluczewsko

Czytaj więcej...Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż Gmina Kluczewsko finalizuje prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy do 2020 roku. Aktualizacja Strategii jest częścią szerszego projektu „Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla Mieszkańców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 W dniach 23 czerwca - 7 lipca br. odbędą się konsultacje społeczne projektu Strategii. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z dokumentem, który jest dostępny w formie elektronicznej w załączniku oraz w formie tradycyjnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Kluczewsku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się 26 czerwca, po zakończeniu sesji Rady Gminy (około godziny 12:30) w Urzędzie Gminy. Spotkanie będzie okazją do prezentacji Strategii i odpowiedzi na ewentualne pytania Mieszkańców.

Informujemy również o możliwości wyrażania swoich opinii w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii za pomocą ankiety internetowej.

 Link do ankiety internetowej: http://webankieta.pl/ankieta/wv1c368p

Czytaj więcej...

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Czytaj więcej...Dotyczy: informacji o wyłączeniach energii elektrycznej dla odbiorców PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, RE Piotrków Tryb. - Posterunek Energetyczny Przedbórz

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Piotrków Tryb. informuje, że w związku z przeprowadzanymi pracami eksploatacyjnymi na terenie działania Posterunku Energetycznego Przedbórz nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla nw. miejscowości:

23.06.2014 r. w godz. 8-15 Bobrowniki – gm. Kluczewsko;
24.06.2014 r. w godz. 8-15 Dobromierz 1 ul.: Gęsia, Leśna, Przedborska (nr: 1-2 i 17), Włoszczowska (nr: 1-10), Jeżowiec (nr: 1-6) – gm. Kluczewsko;
27.06.2014 r. w godz. 8-15 Kluczewsko ul.: 1-go Maja (nr: 23-85 i 42-86), Kościelna (nr: 3-10), Łąkowa (nr: 1-10), Nowa 2, Murarska;
1.07.2014 r. w godz. 12-18 Dobromierz (nr: 23-25, Stacja nadajnikowa EMITEL TV) – gm. Kluczewsko;
1-2.07.2014 r. w godz. 8-15 Jeżowiec (nr: 19-38), Dobromierz 5 – gm. Kluczewsko;
4-7.07.2014 r. w godz. 8-15 Kluczewsko ul.: 1-go Maja (nr: 86-91), Murarska (nr: 23-23a), Rzewuszyce (nr: 1-3a);
8-10.07.2014 r. w godz. 8-15 Ciemiętniki 1 (nr: 1-32) - gm. Kluczewsko;

Czytaj więcej...

I Turniej Warcabowy i Szachowy o Tytuł Mistrza Gminy Kluczewsko

Czytaj więcej...W dniu 17 czerwca 2014 r. odbył się Turniej Warcabowy i Szachowy o tytuł Mistrza Gminy Kluczewsko. Startowało w nim 50 uczniów zakwalifikowanych do rozgrywek po eliminacjach szkolnych. Turniej rozegrany był w trzech kategoriach: warcaby i szachy dla klas 1-3 i 4-6 oraz gimnazjum.

Celem rozgrywek było wyłonienie najlepszych zawodników, popularyzacja sportu warcabowego i szachowego, podnoszenie umiejętności gry wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez sportową rywalizację.
Obserwowaliśmy wiele zaciętych pojedynków, w których o zwycięstwie decydowała gra końcowa. O wyniku końcowym zdecydowało doświadczenie.

Czytaj więcej...

Informacja Dla Organizacji Pozarządowych

Czytaj więcej...Fundacja Evens szuka inspirujących projektów edukacyjnych w obszarze mediów, które kładą nacisk na współpracę międzypokoleniową. Wybrane projekty zostaną dofinansowane grantami w wysokości 6 000 euro. Termin składania wniosków: do 1 lipca 2014.
Fundacja Evens pragnie pobudzić działania ukierunkowane na zwiększenie umiejętności korzystania z mediów w Europie – głównie poprzez podniesienie podstawowej świadomości mediów oraz poprzez promowanie kreatywności medialnej. Fundacja udzieli wsparcia finansowego i merytorycznego wybranym projektom europejskim, które przyczyniają się do podniesienia poziomu kompetencji medialnych obywateli UE.

Czytaj więcej...

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Czytaj więcej...Dotyczy: informacji o wyłączeniach energii elektrycznej dla odbiorców PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, RE Piotrków Tryb. - Posterunek Energetyczny Przedbórz

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Piotrków Tryb. informuje, że w związku z przeprowadzanymi pracami eksploatacyjnymi na terenie działania Posterunku Energetycznego Przedbórz nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla nw. miejscowości:

13-16.06.2014 r. w godz. 8-15 Dąbrowy - gm. Kluczewsko;
17.06.2014 r. w godz. 8-15 Dobromierz ul. Leśna (nr: 10-31) - gm. Kluczewsko;
23.06.2014 r. w godz. 8-15 Bobrowniki – gm. Kluczewsko;
24.06.2014 r. w godz. 8-15 Dobromierz 1 ul.: Gęsia, Leśna, Przedborska (nr: 1-2 i 17), Włoszczowska (nr: 1-10), Jeżowiec (nr: 1-6) – gm. Kluczewsko;
27.06.2014 r. w godz. 8-15 Kluczewsko ul.: 1-go Maja (nr: 23-85 i 42-86), Kościelna (nr: 3-10), Łąkowa (nr: 1-10), Nowa 2, Murarska;
1.07.2014 r. w godz. 12-18 Dobromierz (nr: 23-25, Stacja nadajnikowa EMITEL TV) – gm. Kluczewsko;
1-2.07.2014 r. w godz. 8-15 Jeżowiec (nr: 19-38), Dobromierz 5 – gm. Kluczewsko;
4-7.07.2014 r. w godz. 8-15 Kluczewsko ul.: 1-go Maja (nr: 86-91), Murarska (nr: 23-23a), Rzewuszyce (nr: 1-3a);

Czytaj więcej...

Sebastian Stępień Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego

Czytaj więcej...Osiągnięcia w konkursie humanistycznym na szczeblu wojewódzkim to już tradycja Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Dobromierzu. W tym roku szkolnym po raz kolejny doszliśmy do finału. Nasz sukces zawsze okupiony jest ciężką pracą uczniów i nauczycieli, ale wart jest poświęcenia bo nie ma nic piękniejszego niż znaleźć się wśród „najlepszych z najlepszych” – jak mówi Pani Małgorzata Jas – organizatorka konkursu z ŚCDN w Kielcach.

Czytaj więcej...

Karta Dużej Rodziny

Czytaj więcej...W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), zwanego dalej „programem”, oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U.poz.755),zwane dalej „rozporządzeniem”.

W związku z powyższym od dnia 16.06.2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku z upoważnienia Wójta Gminy Kluczewsko rozpoczyna realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w postaci wydawania Karty Dużej Rodziny. Należy podkreślić, że program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Karta ta realnie pomoże rodzinom wielodzietnym w codziennym życiu: dostępie do kultury , aktywnego wypoczynku, ale także obniży ich wydatki na życie.

Załączniki:
Pobierz plik (Dz.U. poz.755 z 2014.pdf)Dz.U. poz.755 z 2014.pdf289 kB

Czytaj więcej...

Badam się, więc mam pewność!

Gmina Kluczewsko zaprasza na bezpłatne badania wszystkie Panie w wieku 50-59 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały kontrolnych badań mammograficznych oraz Panie w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie wykonywały badań cytologicznych w ramach programu profilaktycznego.Badania będą wykonywane przez specjalistów ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w cytomammobusie wyposażonym w nowoczesny cyfrowy mammograf, umożliwiający wykonanie badania piersi oraz fotel ginekologiczny do badań cytologicznych.Cytomammobus będzie stacjonował w dniach od 24.07.2014 r. do 25.07.2014 r.  (w godz. od 10:00 do 15:00 )przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku.
Panie zainteresowane badania mogą się zarejestrować na miejscu w cytomammobusie lub pod numerem telefonu 0 661-911-300.

 

Turniej Powiatowy BRD w Komornikach

Czytaj więcej...Dnia 20 maja 2014 roku w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Komornikach odbyły się w eliminacje powiatowe XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjów musiały napisać test z wiedzy o ruchu drogowym, rozwiązać test 10 pytań, dotyczących kolejności przejazdu przez skrzyżowanie, udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, przejechać rowerowy tor przeszkód oraz miasteczko ruchu drogowego (według wyznaczonej trasy). Konkurencje sędziowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie prowadzili udzielanie pierwszej pomocy. 

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Komorniki na medal!
  2. Tradycji stało się zadość...
  3. Wakacyjna Liga Siatkówki Plażowej w Gminie Kluczewsko
  4. Spektakle, spektakle…
  5. I Świętokrzyski Kongres Zdrowego Starzenia
  6. Ogłoszenie
  7. Zaproszenie
  8. Wykaz Urzędowych Lekarzy Weterynarii
  9. „Bądź zdrów jak ryba” - rapowały dzieci z 9-ciu gmin z obszaru LGR „Między Nidą a Pilicą”
  10. 25 Rocznica Pierwszych Częściowo Wolnych Wyborów w Powojennej Polsce

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy