Dzisiaj jest: 23 Październik 2019    |    Imieniny obchodzą: Marleny, Edwarda, Seweryna

„Młyn” z pucharem Sołtysa w V Turnieju Siatkówki Plażowej

Czytaj więcej...W niedzielę 14 lipca br. na boisku do siatkówki plażowej w Ciemiętnikach rozegrany został V Turniej Siatkówki Plażowej o puchar Sołtysa. Sportową rywalizację otworzył sołtys wsi Ciemiętniki – Damian Bakalarz. Zawodnicy i organizatorzy nie mogli wymarzyć sobie lepszej pogody na przeprowadzenie rozgrywek, do których przystąpiło 7 trzyosobowych drużyn mieszanych. Sportowe emocje trzymały w niepewności zawodników do ostatniego punktu, aż ostatecznie w pojedynku o III miejsce zwyciężyła drużyna Bobrowskiej Woli z zawodnikami Gminy Kluczewsko 2:1 w setach, a w meczu o I miejsce wygrała drużyna gospodarzy – Młyn z drużyną Straży z Kluczewska 2:1.Na zakończenie turnieju zawodnicy otrzymali z rąk Wójta Gminy Kluczewsko – Rafała Pałki pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe. Organizatorzy turnieju w osobach Damiana Bakalarza, Huberta Grota i Adriana Miśtalskiego zadbali również o poczęstunek w formie grilla, gdzie po zakończonych rozgrywkach zawodnicy i kibice mogli się posilić.

Czytaj więcej...

Wydłużenie terminu pracy komisji d/s szacowania szkód w rolnictwie

Czytaj więcej...Informuję, że zgodnie z wytycznymi wojewody do uszkodzonych upraw przez susze zostały zakwalifikowane  między innymi trwałe użytki zielone drugi pokos w 40% utraty plonu.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kluczewsko  przedłuża przyjmowanie wniosków do dnia 31 lipca 2019 roku .

Czytaj więcej...

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Czytaj więcej...Wszystkim rolnikom, posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Kluczewsko, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku w drugim terminie należy złożyć wniosek do wójta gminy w terminie od 1 sierpnia 2019 r.– 2 września 2019 r.

Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT  wystawionymi w okresie

od  1 lutego 2019r. – 31 lipca 2019r. należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie :

od 1 sierpnia 2019r. – 2 września 2019r.  do Urzędu Gminy Kluczewsko w godzinach pracy urzędu.

Czytaj więcej...

Nowości w portalu IRZplus

Czytaj więcej...Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stale rozwija portal IRZplus. Właśnie wyposażyła go w kolejne funkcje przydatne rolnikom korzystającym z tego internetowego narzędzia.

Czytaj więcej...

Zielona energia

mt_ignore

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Czytaj więcej...12 lipca 2019 roku władze samorządowe czterech gmin powiatu włoszczowskiego podpisały w Kluczewsku umowę na montaż solarnych systemów grzewczych oraz instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej dla mieszkańców. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Kluczewsko, która realizuje projekt unijny w imieniu czterech gmin.

Ogólna wartość przedsięwzięcia to 3 258 792 zł., z czego dofinansowanie z EU 1 755 534 zł., a wkład własny gmin to 1 503 258 zł.

Czytaj więcej...

Gmina Kluczewsko dofinansuje przebudowę drogi Januszewice-Komorniki w 40%

Czytaj więcej...28 czerwca br. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie zadań drogowych przez Wicewojewodę Bartłomieja Dorywalskiego z Zarządem Powiatu Włoszczowskiego. Umowy podpisane przez Powiat Włoszczowski o dofinansowanie  inwestycji w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” obejmują między innymi Gminę Kluczewsko, która współfinansuje przebudowę drogi powiatowej na odcinku Januszewice-Komorniki o długości 1672 metrów. Wartość inwestycji to ponad 800 tysięcy złotych, w tym dotacja z budżetu państwa – 400 tysięcy. Gmina Kluczewsko przekaże dla Starostwa Powiatowego dotację w wysokości 320 tysięcy tj. 40% wkładu inwestycyjnego. Droga będzie realizowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Czytaj więcej...

Nauka pływania dla dzieci

mt_ignore

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie i Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach był Organizatorem – Operatorem Wojewódzkim programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w 2019 r. Gmina Kluczewsko zawarła porozumienie na okres od 01 kwietnia 2019 r. do 15 czerwca 2019 r. Gminy Kluczewsko sfinansowała koszty transportu dowozu uczniów na zajęcia nauki pływania oraz zatrudniła drugiego wychowawcę do grupy 15 dzieci we własnym zakresie.

Czytaj więcej...

Dodatkowe zajęcia dla uczniów

Czytaj więcej...Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie jest Organizatorem – Operatorem Wojewódzkim programu „SKS” 2019r. Gmina Kluczewsko współfinansowała program „SKS” w 2019 roku dla 5 grup zatwierdzonych do programu „SKS”.

Czytaj więcej...

Nowe komputery dla szkół w Gminie Kluczewsko

mt_ignore

 

Czytaj więcej...Gmina Kluczewsko jako 1 z 49 gmin podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim i przystąpiła do partnerstwa w projekcie pn.  Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jednocześnie w dniu 27.06.2019r. Marek Jońca w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przekazał umowę dotacji dla Gminy Kluczewsko dotyczącej pokrycia części wkładu własnego.

Czytaj więcej...

SUSZA

                            Komisja ds. szacowania szkód

                                       OGŁOSZENIE

     W związku z raportem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, uznającym teren Gminy Kluczewsko jako zagrożony klęską suszy informujemy, że rolnicy, u których wystąpiły szkody w uprawach zbóż jarych, rzepaku i rzepiku  na gruntach I kategorii glebowej (V i VI klasa bonitacyjna), do dnia 19 lipca 2019 r. mogą składać w Urzędzie Gminy Kluczewsko (Biuro Obsługi Interesanta) wnioski o oszacowanie strat w tych uprawach.

 Do wniosku należy dołączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego do ARiMR.

W dniu szacowania szkód uprawa powinna znajdować się na polu.  

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy (poniżej) lub w Urzędzie Gminy (pokój nr 11)

Ostateczny termin składania wniosków: do dnia 19.07.2019 roku. 

 Do pobrania:

Wniosek o-oszacowanie strat-2019.doc

Zalacznik do wniosku .doc

Apel dla hodowców trzody chlewnej

Czytaj więcej...

„Senioralia”

Czytaj więcej...26 czerwca w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica przy ulicy Zamkowej w Kielcach odbyła się po raz trzeci impreza dla seniorów „Senioralia”. Spotkanie organizowane było pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, w którym udział wzięli również seniorzy z Gminy Kluczewsko. Podczas spotkania na scenie wystąpiły Panie z klubu seniora czyli nasz Chór Nutka.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Czytaj więcej...Wójt Gminy Kluczewsko informuje, że od dnia 8 lipca 2019 roku od godziny 2400 na terenie Gminy Kluczewsko będzie wyłączane oświetlenie uliczne.

            Wprowadzana zmiana jest podyktowana zwiększającym się zużyciem energii elektrycznej oraz wzrostem kosztów funkcjonowania sieci oświetleniowej.

 

                                                                                                     Wójt Gminy Kluczewsko

                                                                                                          /-/  Rafał Pałka 

Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkołno-Szkolnego w Kluczewsku

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 59-2019.pdf)Zarządzenie Nr 59-2019.pdf2683 kB

Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu.

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 58-2019.pdf)Zarządzenie Nr 58-2019.pdf2580 kB

Więcej artykułów…

  1. Noc Kupały w Kolonii Pilczycy
  2. „Sołtys Roku 2018”
  3. Informacja
  4. ZAPROSZENIE
  5. Niezapomniana Noc Świętojańska w Ciemiętnikach
  6. Bardzo dobry występ Siatkarek SP Kluczewsko w Mistrzostwach Polski
  7. Transmisja on-line z obrad 28 06 2019
  8. Zaproszenie na spotkanie informacyjne
  9. Wędkarski Dzień Dziecka w Gminie Kluczewsko
  10. Ogłoszenie

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy