Dzisiaj jest: 23 Październik 2019    |    Imieniny obchodzą: Marleny, Edwarda, Seweryna

Ogłoszenie

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku zgodnie z Decyzją WA.RET.070.1.065.1.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, iż z dniem 01.06.2019r. ulegną zmianie ceny dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

 

- stawka opłaty za 1 m3 wody wynosi  2,70 zł netto

- stawka opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy 1,00 zł netto

- stawka opłaty za 1 m3 ścieków wynosi  3,65 zł netto

O G Ł O S Z E N I E

Czytaj więcej: O G Ł O S Z E N I EKomunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/50/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, podaje do publicznej wiadomości ceny obowiązujące w okresie od 01.02.2017r. do 31.01.2018r.

I. Dostarczanie wody:
1. dla gospodarstw indywidualnych - 2,64 zł + 8 % VAT/m3
2. dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą i przemysłową - 3,70 zł + 8 % VAT/m3
3. opłata roczna z tytułu utrzymania gotowości urządzeń do podawania wody - 12,00 zł + 8 % VAT

II. Odbiór ścieków:
1. dla gospodarstw indywidualnych - 3,61 zł + 8 % VAT/m3
2. dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą i przemysłową - 5,34 zł + 8 % VAT/m3

Dyrektor KUZG Kluczewsko
Krzysztof Ławiński

Załączniki:
Pobierz plik (ceny wody 2017.doc)ceny wody 2017.doc17 kB

Informacja KUZG w Kluczewsku

PROJEKT: „Przebudowa z Rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Dobromierzu”

PROJEKT:
„PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DOBROMIERZU”


Inwestycja realizowana przez Gminę Kluczewsko,
współfinansowana jest ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
zgodnie z podpisaną w dniu 13.03.2015 roku umową pożyczki nr 12/15 na kwotę 650.000,00 zł.

Zgłoszenie wywozu nieczystości

ZGŁASZANIE WYWOZU ŚCIEKÓW BECZKĄ ASENIZACYJNĄ:

Baza - Jeżowiec 27

- Kazimierz Nowak TEL. 44 781 48 77

 

Biuro

 KOMUNALNY USŁUGOWY ZAKŁAD GOSPODARCZY W KLUCZEWSKU

Dyrektor KUZG w Kluczewsku 

mgr inż. KRZYSZTOF ŁAWIŃSKI

Kontakt: 29-120 Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12
TEL. 44 781 42 28

Telefony alarmowe

ZGŁASZANIE AWARII:

 - Stanisław Wytrych TEL. 784 902 104

    - Antoni Krzyżanowski TEL. 784 539 409

- Leszek Strychalski TEL. 784 526 892

Taryfy opłat

I. Dostarczanie wody:
1. dla gospodarstw indywidualnych - 2,35 zł + 8% VAT/m³
2. dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą i przemysłową - 3,55 zł + 8% VAT/m³
3. opłata roczna z tytułu utrzymania gotowości urządzeń do podawania wody - 12,00 zł + 8% VAT/m³ 

II. Odbiór ścieków:
1. dla gospodarstw indywidualnych3,45 zł + 8% VAT/m³
2. dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą i przemysłową 5,20 zł + 8% VAT/m³


Ponadto przyjęto ceny:
1.ścieki dowożone - 6,25 zł + 8% VAT/m³
2.ścieki dowożone z przenośnych toalet - 12,50 zł + 8% VAT/m³

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy