Dzisiaj jest: 23 Październik 2019    |    Imieniny obchodzą: Marleny, Edwarda, Seweryna

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne - 2014

 

 I Podatek od nieruchomości:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 2,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

II Opłata targowa

Wysokość jednorazowych stawek dziennych opłaty targowej:

a) przy sprzedaży straganowej - 25,50 zł

b) przy sprzedaży płodów roślinnych - 26,00 zł

c) przy sprzedaży zwierząt inwentarskich - 45,50 zł

III Podatek od środków transportowych:

  • określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 495 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 876 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1133 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1596 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton - 2006 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton - 3092 zł

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lu przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 748 zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 1000 zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1388 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton włącznie - 2390 zł

b) powyżej 36 ton - 3092 zł

5. Od przyczep i naczep, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 360 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) do 36 ton włącznie - 1645 zł

b) powyżej 36 ton - 2165 zł

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsce do siedzenia:

a) do 15 miejsc - 413 zł

b) powyżej 15 do mniej niż 30 miejsc - 749 zł

c) równą lub wyższą niż 30 miejsc - 1713 zł

  • dla pojazdów określonych w punkcie III, w podpunkcie 1, 3, 5, 7, wyprodukowanych przed 1992 rokiem stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości

8. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 545 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 964 zł

c) powyżej 9 ton - 1247 zł

9. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 823 zł

b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton - 1100 zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1527 zł

10. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 396 zł

11. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc - 455 zł

b) powyżej 15 do mniej niż 30 miejsc - 824 zł

c) równą lub wyższą niż 30 miejsc - 1885 zł

  • dla pojazdów określonych w punkcie III w podpunktach 1, 3, 7 wyposażonych w urządzenia służące ochronie środowiska, stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokościach:

12. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 446 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 789 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1020 zł

13. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 673 zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 900 zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1250 zł

14. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc - 372 zł

b) powyżej 15 do mniej niż 30 miejsc - 674 zł

c) równa lub wyższą niż 30 miejsc - 1542 zł

 

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy