Dzisiaj jest: 26 Czerwiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Paweł

Zakończony I Etap przebudowy oczyszczalni ścieków w Kluczewsku

b_150_100_16777215_00_images_banners_Ocz.JPGmt_ignore

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”

 

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kluczewsku”to projekt realizowany przez Gminę Kluczewsko w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Celem inwestycji  jest rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Kluczewsko poprzez rozwój infrastruktury technicznej zapewniający dostęp do podstawowych usług dla ludności oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.

Zakres prac Etapu I to roboty ogólnobudowlane budynku socjalno – technicznego:

  • Roboty ziemne
  • Wykonanie fundamentów
  • Wykonanie podłogi na gruncie
  • Wykonanie przyziemia
  • Wykonanie połaci dachowych
  • Montaż stolarki
  • Zagospodarowanie terenu – podbudowa z kruszywa pod place manewrowe wraz z wykonaniem nasypu.

Etap I został zrealizowany do 30 kwietnia 2018r.  na kwotę  724 190,69 zł.

Koszt całościowy inwestycji wyniesie łącznie 3 949 000,00zł z czego gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 238 936,00zł a 2 710 064 zł to środki własne gminy.

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy