INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO – HYDROLOGICZNEJ

_IMG_""

W REGIONIE WODNYM GÓRNEJ-ZACHODNIEJ WISŁY

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

z dnia 27.07.2022 r. godz. 06.00 UTC

 1. Ostrzeżenia hydrologiczne

Susza hydrologiczna

Wisła od ujścia Przemszy do ujścia Raby (część lewobrzeżna), woj. małopolskie

Wisła od ujścia Czarnej do ujścia Sanu (część prawobrzeżna), woj. podkarpackie

Wisła od ujścia Raby do ujścia Dunajca (część prawobrzeżna), woj. małopolskie

Raba od zb. Dobczyce do ujścia, woj. małopolskie

Uszwica, woj. małopolskie

Stradomka, woj. małopolskie

W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w przyrzeczu Wisły spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

 

 1. Ostrzeżenia meteorologiczne

Brak

 1. Przekroczenia stanów alarmowych

Brak

 1. Przekroczenia stanów ostrzegawczych

Brak

 1. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe
  Brak
 2. Informacja o zagrożeniach

Brak

 1. Aktualna sytuacja

Według danych IMGW-PIB w ciagu minionej odnotowano opady atmosferycznych w całym regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły. Największe opady zanotowano w zlewni Dunajca, maksymalnie do 31,2 mm na stacji pomiarowej Zakopane.

Sytuacja hydrologiczna w regionie jest stabilna. Zwierciadła wód układają się w strefie stanów średnich i niskich. W ciągu minionej doby na rzekach i potokach regionu odnotowano głównie wzrosty poziomu wody do 27 cm na Wiśle w przekroju wodowskazowym Sierosławice. Zanotowano niewielkie spadki poziomu wody do 12 cm na Wiśle w przekroju wodowskazowym Karsy.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje po południu miejscami przelotne opady deszczu. W górach możliwa burza. W nocy w górach początkowo możliwe zanikające, przelotne opady deszczu.

 

 1. Informacja o zbiornikach

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna oraz na bieżąco monitorowana. Rezerwy powodziowe są większe od wielkości określonych w instrukcjach gospodarowania wodą w sezonie letnim.

 1. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 16/2022, z dnia 08.07.2022 r. informujemy,              że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi kierownicy w awanporcie dolnym stopnia wodnego Kościuszko, z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników drogi wodnej, od dnia 08 lipca 2022r. do odwołania zawiesza się śluzowanie w porze nocnej.

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 13/2022, z dnia 15.06.2022 r. informujemy,
że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączny jest odcinek od km 79+150 do km 80-870 (stopień wodny Dąbie)
z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 8/2022, od dnia 17.05.2022 r mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na związane z niskimi przepływami w rzece, okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 6/2022, od dnia 11.05.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle  w km  175+400 (ujście rzeki Nidy) do km 295+200 (ujście rzeki Sanny) jest otwarty dla ruchu jednostek pływających.

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 5/2022 w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na stopniu wodnym Kościuszko, od dnia 09 maja 2022r.  do odwołania, w robocze dni tygodnia: od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00 do 18.00 oraz w piątek w godzinach 7.00 do 15.00 wprowadza się następujące godziny śluzowań:

w górę rzeki : 8.00,  11.15,  14.00,  16,00,  18.00

w dół rzeki : 9.30,  13.00,  15.30,  17.30

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r.- w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 03 stycznia 2022 r. śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Łączany (Borek Szlachecki), Kościuszko, Dąbie i Przewóz, zostają otwarte dla żeglugi. Jednocześnie informujemy, że ważność traci komunikat nawigacyjny nr 36/2021.

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 37/2021 z dnia 29.12.2021 r. – od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. podmioty wykonujące czynności, o których mowa w art. 306 ust. 1, ustawy Prawo Wodne, zwalnia się z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz z urządzeń wodnych

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły odcinek otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach utrudnienia 1,utrudnienia 2,utrudnienia 3.

W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.

Od km 92+600 do km 175+400 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca  1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku utrudnienia 4.

Od km 175+400 do km 295+200 – odcinek zamkniety dla żeglugi.

 

Opracowała:
Katarzyna Dąbek