Aktualności

Informacja

W dniu 16 maja 2022 roku w Kluczewsku zawarta została Umowa pomiędzy Gminą Kluczewsko z siedzibą w Kluczewsku, ul. Spółdzielcza 12, 29 – 120 Kluczewsko reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Pana Rafała Pałkę, przy kontrasygnacie […]

Aktualności

Dbają o otoczenie

Druhowie z OSP Januszewice wraz z paniami Koła Gospodyń Wiejskich Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Januszewice postanowili zadbać o swoje otoczenie.