Już sześć lat działa DKK w Kluczewsku

_IMG_""

Z tej okazji spotkanie w Dyskusyjnym Klubie Książki w Kluczewsku w dniu 28 lipca b.r. i  miało bardziej uroczysty charakter. Gośćmi honorowymi spotkania były: Sekretarz Gminy Pani Bożena Nowak i Kierownik GBP Pani Dagmara Strychalska. Przy torcie i dobrej kawie wspominano sześcioletnią działalność i dyskutowano o przeczytanych książkach.

DKK w Kluczewsku działa pod patronatem Instytutu Książki, przy współpracy z WBP w Kielcach, Urzędem Gminy  i GBP w Kluczewsku. Od początku  działalności w Klubie odbyło się 69 spotkań bibliotecznych, na który przedyskutowano 120 różnych  tytułów książek, najczęściej  nowości. W tym czasie grupa spotykała się bardzo systematycznie, jedynie w najtrudniejszym okresie pandemii książki były dowożone do czytelniczek a rozmowy i dyskusje odbywały się przez telefon lub mailowo. Poza spotkaniami bibliotecznymi Klub w ciągu sześciu  lat uczestniczył w wielu wydarzeniach. Były to m.in. spotkania autorskie ze znanymi pisarzami: Jakubem Małeckim, Jarosławem Kretem i Agnieszką Krawczyk w Dobromierzu, Przemysławem Semczukiem i Agnieszką Rostkowską w Kluczewsku oraz  Mariuszem Zielke i Jackiem Dehnelem we Włoszczowie. Ponadto Klubowiczki uczestniczyły w siedmiu wyjazdach do teatru. Były to spektakle: Muzyczna podróż do Rio, Klimakterium i już, Klimakterium 2, Jesus Christ – Superstar, The best of Muzyczny i Miss Saigon oraz w  ubiegłym  roku musical  Pretty Woman. Członkinie brały również  udział w wycieczkach: do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Stefana Żeromskiego w Ciekotach, Władysława Reymonta w Lipcach Reymontowskich, Jana Kochanowskiego w Czarnolasie a także Muzeum Panoramy Racławickiej i Wrocławia.  

Ponadto współorganizowały spotkania  bożonarodzeniowe wspólnie z DKK Dobromierz w 2019 i 2020 roku, brały udział w Narodowym Czytaniu w Kluczewsku oraz promowały książki Katarzyny Miszczuk podczas Wieczoru Sobótkowego. Ważną formą aktywności członkiń Klubu jest pisanie recenzji. Potrafią to robić. W 2020 roku panie z obydwu klubów uczestniczyły w kursie on – line na temat Jak napisać ciekawą recenzję. Kurs organizowała Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Efektem kursu były ciekawe recenzje książek napisane przez – Panią Teresę Walasek i  Panią Renatę Pikulską.  Recenzje te zostały zakwalifikowane na konkurs do Instytutu Książki. Ostatnio Pani Teresa Walasek napisała recenzję do książki Waltera Trewisa – Gambit Królowej. Wszystkie recenzje zamieszczamy  na stronie  internetowej GBP w Kluczewsku.

Ale najważniejsze w tej działalności jest to, że Panie  chcą się spotykać, przychodzą systematycznie od pierwszego spotkania. Są aktywne,  promują czytelnictwo wśród swoich rodzin, znajomych i najbliższych. Jako Klub jesteśmy otwarci na wszystkich zainteresowanych dobrą książką. Serdecznie zapraszamy!