Tu mieszkam, tu sprzątam – akcja w toku!

_IMG_""

Akcja sprzątania terenów zielonych Gminy Kluczewsko odbywa się już ósmy raz. To ważna dla wszystkich lekcja poszanowania środowiska, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. To także wspaniały sposób integrowania społeczności, aktywizowania do innych działań.

Nasza akcja łączy pokolenia, gdyż biorą w niej udział zarówno babcie, dziadkowie jak i dzieci z rodzicami. W tym roku realizowana jest  ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – NOWEFIO na lata 2021-2030 oraz Gminy. Działania realizowane są od  lipca do września.

Miło, że wszystkie sołectwa biorą udział w sprzątaniu. Do dziś prace porządkowe przeprowadziło 21 wiosek, a do sprzątania zaangażowało się  już ponad 600 mieszkańców, a to jeszcze nie koniec działań. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki wolontariuszom- sołtysom i radom sołeckim, którzy są łącznikami pomiędzy Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Kluczewsko „ Od pomysłu do działania” a mieszkańcami, organizują akcje w swoich miejscowościach według naszych wytycznych. Od nas też otrzymują plakaty informujące o terminie jej przeprowadzenia w danej miejscowości, produkty do zorganizowania spotkania integracyjnego po pracy. Worki na śmiecie oraz ich odbiór z poszczególnych miejscowości zapewnia Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy.

Jak widać są jeszcze ludzie, którym zależy na czystości środowiska, w którym żyją.