GMINA KLUCZEWSKO rozwija dostępność – pozyskaliśmy środki z projektu „Dostępny samorząd – granty”

_IMG_""

86.000 zł to wartość przedsięwzięcia grantowego, które pozyskała Gmina Kluczewsko  na rzecz poprawy dostępności usług publicznych. Dotacja została przyznana z projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W ramach grantu poprawie ulegnie dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno – komunikacyjna Urzędu Gminy. Umowa w w/w sprawie została podpisana 15 listopada 2022 r.

                                                                                   WÓJT  GMINY

                                                                                    /-/Pałka Rafał