Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje

_IMG_""

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U.2021.2268 t.j.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje
o planowanych konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2023-2033”.

Konsultacje społeczne będą trwały 14 dni i przeprowadzone zostaną w dniach od 1 grudnia do 14 grudnia 2022 r.

W ramach konsultacji prosimy o zapoznanie się z projektem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2023-2033”, który wraz z formularzem konsultacyjnym zamieszczony został:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie www.starostwo.wloszczowa.eobip
  • na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie www.pcprwloszczowa.pl

Wypełniony formularz należy osobiście dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10 pok. 206 lub przesłać drogą pocztową na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10,
29- 100 Włoszczowa lub na adres mailowy: biuro@pcprwloszczowa.pl