XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

_IMG_""

Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej we Włoszczowie  zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Skierowany jest do właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. Udział w Konkursie mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą, których właścicielami są osoby pełnoletnie ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Uczestnicy Konkursu mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe.

Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie do Placówki Terenowej KRUS we Włoszczowie w terminie do 21 kwietnia 2023 r. Formularza zgłoszeniowego. Formularz powinien być przekazany osobiście przez właściciela gospodarstwa lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania, lub za pośrednictwem operatora pocztowego, lub innego przewoźnika, lub pocztą elektroniczną.

Film promujący Konkurs:

https://www.youtube.com/watch?v=PXZFFbdS1XU

Regulamin BGR 2023 zatw

Zalacznik nr 1 formularz