Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 52

_IMG_""

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 15:00 dnia 07.06.2022 do godz. 01:00 dnia 08.06.2022
Obszar: Zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki i Kamiennej (świętokrzyskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Punktowo w zlewniach kontrolowanych (w szczególności w górnej części zlewni Nidy), w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny synoptyk hydrolog: Karolina Wolanin