Ostrzeżenia

POZIOM 3 Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. 2023_03_02 przekroczenie PI ryzyko PA DMS-KI.731.2.5.2023

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 58

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień: 2 Ważność: od godz. 11:30 dnia 25.02.2023 do godz. 09:00 dnia 26.02.2023 Obszar: zlewnia Czarnej Nidy oraz Łagowicy (świętokrzyskie) Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych notowane są […]