_IMG_"Brak
Wójt Gminy Kluczewsko

Rafał Pałka – Wójt Gminy

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW W PONIEDZIAŁKI     1200   –   1500 OD WTORKU DO PIĄTKU  1200    –  1400 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W RAZIE NIEOBECNOŚCI WÓJTA INTERESANTÓW PRZYJMUJE SEKRETARZ GMINY. W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW […]