Rafał Pałka – Wójt Gminy

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW

W PONIEDZIAŁKI     1200   –   1500

OD WTORKU DO PIĄTKU  1200    –  1400

lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

W RAZIE NIEOBECNOŚCI WÓJTA INTERESANTÓW PRZYJMUJE SEKRETARZ GMINY.

W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
W GODZINACH OD 1000 DO 1600.

Więcej o Rafał Pałka na stronie GoldenLine