Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Strychalski

Przewodniczący Rady Gminy w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów
w każdy piątek w godzinach od 800 do 1000.