_IMG_"Brak
Historia Gminy

Historia Gminy

W czasach pierwszych Piastów teren gminy Kluczewsko leżał w dzielnicy sandomierskiej w kasztelni małogoskiej. W czasach rozbicia dzielnicowego po 1138 roku, dzielnica sandomierska często stawała się obiektem walk domowych. W 1241 roku miary nieszczęścia dopełnił […]

_IMG_"Brak
Gmina

Położenie

Gmina leży w obrębie Wyżyny Środkowo-Małopolskiej. Przez jej teren ciągną się wzniesienia Pasma Przedborsko – Małogoskiego, które daje początek Górom Świętokrzyskim najwyższe wzniesienie na terenie naszej gminy to 351m n.p.m. Fajna Ryba i wały wydmowe […]

Herb i flaga

Herb i flaga

  Dnia 29 czerwca 2012 roku na XIV Sesji Rady Gminy Kluczewsko podjęta została Uchwała w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Kluczewsko oraz zasad ich stosowania. Herb Gminy Kluczewsko stanowią: w polu błękitnym podkowa […]