Położenie

Gmina leży w obrębie Wyżyny Środkowo-Małopolskiej. Przez jej teren ciągną się wzniesienia Pasma Przedborsko – Małogoskiego, które daje początek Górom Świętokrzyskim najwyższe wzniesienie na terenie naszej gminy to 351m n.p.m. Fajna Ryba i wały wydmowe piasków Niecki Włoszczowskiej, co powoduje urozmaicenie rzeźby terenu.

Różnorodne cechy środowiska przyrodniczego Gminy Kluczewsko tworzą przepływające rzeki Pilica i Czarna Włoszczowska, przy udziale znacznych kompleksów leśnych. Czyste powietrze, dobre warunki klimatyczne oraz położenie w obszarze chronionego krajobrazu sprawiają, iż charakteryzowany obszar stanowi doskonałą bazę dla turystyki i rekreacji.

W 1988 r. został utworzony Przedborski Park Krajobrazowy w celu ochrony szczególnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych Wyżyny Przedborskiej wraz z doliną rzeki Czarnej Włoszczowskiej. 75% powierzchni gminy znajduje się w jego otulinie.

Na terenie Gminy Kluczewsko znajdują się dwa rezerwaty:

„Bukowa Góra” – o pow. 34,94 ha, stary bukowy las usytuowany na wapiennym wzgórzu,

„Murawy Dobromierskie” – o pow. 36,29 ha, utworzony w 1989 roku, rezerwat stepowy z unikatową florą i fauną. Wyjątkowe warunki klimatyczne oraz liczne zabytki powodują, że szczególne znaczenie dla dzisiejszej Gminy Kluczewsko ma turystyka.