wfosigw

wfosigw

wfosigw Projekt: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kluczewsko” W dniu 29 maja 2023 r. gmina Kluczewsko zakończyła realizację programu „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kluczewsko” zgodnie z […]