wfosigw

_IMG_""

Projekt: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kluczewsko”

W dniu 29 maja 2023 r. gmina Kluczewsko zakończyła realizację programu „Usuwanie azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kluczewsko” zgodnie z umową dotacji nr 00473/23 podpisaną w dniu 17.03.2023 r.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 70.000,00 zł udało się odebrać 217,490 Mg azbestu
i wyrobów zawierających z 60 gospodarstw domowych z terenu gminy Kluczewsko.