Czyste powietrze

Realizacja programu „Czyste powietrze”.

Informacje dotyczące liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, zrealizowanych przedsięwzięć oraz sumarycznej kwoty wypłaconych dotacji. Na dzień 31.12.2022 r. informacje te przedstawiają się następująco:

Czyste powietrze

Realizacja programu „Czyste powietrze”.

Informacje dotyczące liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, zrealizowanych przedsięwzięć oraz sumarycznej kwoty wypłaconych dotacji. Na dzień 24.10.2022 r. informacje te przedstawiają się następująco: