Realizacja programu „Czyste powietrze”.

_IMG_""

Informacje dotyczące liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, zrealizowanych przedsięwzięć oraz sumarycznej kwoty wypłaconych dotacji.

Na dzień 24.10.2022 r. informacje te przedstawiają się następująco: