Aktualności

Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko Nr 27/2023

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Kluczewsko w 2023roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie działalności w zakresie” propagowania piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu […]

Aktualności

Zawiadomienie

o postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów jako numer: 767/1 i 767/2 położone w obrębie ewidencyjnym Pilczyca gmina Kluczewsko nie może być załatwione […]

Ostrzeżenia

Zasięg ostrzeżeń w województwie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut BadawczyBiuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14tel: 12-6398150, fax: 12-4251973email: meteo.krakow@imgw.plwww: www.imgw.pl SKW_STAN_20230327175805139

Ostrzeżenia

Zasięg ostrzeżeń w województwie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut BadawczyBiuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14tel: 12-6398150, fax: 12-4251973email: meteo.krakow@imgw.plwww: www.imgw.pl SKW_STAN_20230327113612347