Aktualności

Z plecakiem po Częstochowie

31 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej w Kluczewsku pojechali na całodniową wycieczkę do Częstochowy. W Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II obejrzeli film o papieżu składający się m.in. z niepublikowanych wcześniej zdjęć z momentu przyjmowania […]

Aktualności

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko zmieniającej uchwałę w sprawie  Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności […]

Aktualności

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z […]

Aktualności

Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włoszczowie informuje, że z dniem 21 stycznia 2023 r. uległ zmianie zasięg obszarów objętych restrykcjami dotyczącymi ASF ( Afrykański Pomór Świń). Obszar powiatu włoszczowskiego, który był objęty strefą czerwoną jest obecnie […]