Aktualności

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1075) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji […]

Aktualności

INFORMACJA

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU RESORTOWEGO MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PN. ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – EDYCJA 2024 Informacja 1. karta zgłoszenia do programu 2. karta zakresu czynności 3. klauzula informacyjna