Aktualności

Pasowanie na czytelnika

„Książki są jak okręty myśli żeglujące po oceanach czasu, troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia na pokolenie”. Francis Bacon 13 maja uczniowie klasy pierwszej zostali uroczyście przyjęci do grona czytelników Biblioteki Szkolnej w Kluczewsku. […]

Aktualności

SPOTKANIE Z DZIENNIKARKĄ

Dyskusyjne  Kluby Książki z Dobromierza i Kluczewska w środę 11maja spotkały się tym razem z Agnieszką Rostkowską – reporterką, dziennikarką, byłą korespondentką „Gazety Wyborczej” w Turcji, która obecnie współpracuje głównie z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Polityką”, „Gazetą Wyborczą” […]

Aktualności

Wsparcie dla jednostek OSP z Gminy Kluczewsko

157.700 zł odbierze pomoc finansową z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Kielcach 21 jednostek OSP z Powiatu Włoszczowskiego w ramach programu „Mały Strażak”.  Z Gminy Kluczewsko wsparcie dostaną: OSP Ciemiętniki 8.100 zł OSP Dobromierz 8.100 zł […]

_IMG_"Brak
Historia Gminy

Historia Gminy

W czasach pierwszych Piastów teren gminy Kluczewsko leżał w dzielnicy sandomierskiej w kasztelni małogoskiej. W czasach rozbicia dzielnicowego po 1138 roku, dzielnica sandomierska często stawała się obiektem walk domowych. W 1241 roku miary nieszczęścia dopełnił […]

_IMG_"Brak
Gmina

Położenie

Gmina leży w obrębie Wyżyny Środkowo-Małopolskiej. Przez jej teren ciągną się wzniesienia Pasma Przedborsko – Małogoskiego, które daje początek Górom Świętokrzyskim najwyższe wzniesienie na terenie naszej gminy to 351m n.p.m. Fajna Ryba i wały wydmowe […]

Herb i flaga

Herb i flaga

  Dnia 29 czerwca 2012 roku na XIV Sesji Rady Gminy Kluczewsko podjęta została Uchwała w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Kluczewsko oraz zasad ich stosowania. Herb Gminy Kluczewsko stanowią: w polu błękitnym podkowa […]