Dzisiaj jest: 25 Październik 2016    |    Imieniny obchodzą: Ingi, Darii, Sambora

„Synergia” w ZPS Dobromierz

Czytaj więcej..."Synergia"– program kompleksowego doskonalenia szkół w zakresie efektywności procesu dydaktycznego. W ramach wspomagania szkół i placówek jest on realizowany w naszej szkole przy współpracy z Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Wymierne korzyści i sukcesy edukacyjne naszych uczniów skłoniły nas do realizacji tego programu również w bieżącym roku szkolnym.
Założenia programu:

 • Punktem wyjścia do wdrażania zmian w szkole jest rzetelnie przeprowadzona diagnoza. Skuteczne nauczanie wymaga ciągłego aktualizowania wiedzy oraz umiejętności 
 • z zakresu dydaktyki. 
 • Na osiągnięcia uczniów mają wpływ wszyscy nauczyciele uczący w szkole.
 • Skuteczność wdrażania zmian w szkole zależy od jakości współpracy nauczycieli.
 • Osiągnięcie założonych przez szkołę efektów wdrażanej zmiany możliwe jest dzięki zaangażowaniu wszystkich nauczycieli w realizację zaplanowanych działań i wymaga czasu.

  Czytaj więcej...

Tu mieszkam, tu sprzątam w Gminie Kluczewsko

Czytaj więcej...Projekt Tu mieszkam, tu sprzątam realizowany był po raz drugi w naszej gminie. Przedsięwzięcie podobnie jak w roku ubiegłym realizowane było przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania” we współpracy z Gminą Kluczewsko, Nadleśnictwem Przedbórz, Przedborskim Parkiem Krajobrazowym Komunalnym Usługowym Zakładem Gospodarczym w Kluczewsku, ZPS i PG w Dobromierzu, ZPS i PG w Kluczewsku, ZPS w Komornikach, z Sołtysami i Radami Sołeckimi. Celem przedsięwzięcia było nie tylko uporządkowanie zaśmieconych miejsc, ale przede wszystkim edukacja ekologiczna oraz integracja mieszkańców. W projekcie wzięły udział 22 z 27 sołectw. Łącznie 1700 mieszkańców. W ciągu trzech miesięcy trwania projektu sprzątanie odbyło się w 27 miejscach na terenie naszej gminy. Tyle samo ciekawych spotkań integracyjnych, podczas których z inicjatywy uczestników odbywały się gry, konkursy, zabawy dla dzieci i dorosłych.

mt_ignore

Czytaj więcej...

"Tu mieszkam, tu sprzątam" w Dobromierzu

Czytaj więcej...Dobromierz brał udział w sprzątaniu z Programu „Tu mieszkam, tu sprzątam” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania” przy współpracy Gminy Kluczewsko, Komunalno-Usługowego Zakładu Gospodarczego,Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Przedbórz oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

mt_ignore

Czytaj więcej...

GKS "START" Dobromierz - LZS Górno

Sześć Lat DKK

Czytaj więcej...Dyskusyjny Klub Książki działający przy bibliotece w Dobromierzu dopisał kolejny rok do swojej działalności. Październikowe spotkanie stało się okazją zarówno do dyskusji o książkach wybranych pisarzy ale również do podsumowania i powspominania minionego czasu.
Od początku naszej działalności odbyliśmy 58 spotkań i omówiliśmy 106 różnych tytułów, głównie nowości książkowych. W ciągu sześciu lat nasz Dyskusyjny Klub Książki zorganizował pięć spotkań z pisarkami znanych i popularnych powieści: Martą Fox, Izabelą Sową, Katarzyną Enerlich, Marią Ulatowską i Karoliną Wilczyńską. Odbył również kilka spotkań wyjazdowych, na których poznaliśmy ciekawych pisarzy: Hannę Cygler, Olgę Rudnicką, Rafała Podrazę, Małgorzatę Wardę. Ponadto zorganizowanych zostało dziesięć wyjazdów do teatru w Łodzi. Klubowiczki obejrzały słynne opery, operetki i musicale. W lipcu b.r. kilkuosobowa grupa wzięła również udział w Ogólnopolskim Zlocie DKK we Wrocławiu z okazji dziesięciolecia istnienia Klubów.

Czytaj więcej...

Wyremontowane drogi gminne

Czytaj więcej...Kolejną realizowaną inwestycją jest remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Januszewice – Komorniki o długości 350 metrów. Poprawa drogi pozwoli na szybszy i łatwiejszy dojazd do gruntów rolnych w tych sołectwach. W ramach remontu zostaną wykonane roboty pomiarowe i ziemne: utwardzenie nawierzchni drogi kamieniem oraz uwałowanie jej. Gmina uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze Środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 10 tys. zł. Koszt realizacji zaplanowanych prac to 37 tys. zł. 
W ramach środków z Funduszu Sołeckiego wyremontowano drogi Nowinach i Pilczycy o łącznej długości 750 metrów jak również wyremontowano drogę w Rączkach o długości 350 metrów.

Więcej artykułów…

 1. „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”
 2. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach
 3. V Powiatowy Bieg Niepodległości
 4. Bieg "Śladem mjr Hubala"
 5. Śladami Henryka Sienkiewicza

Strona 1 z 121

Projekty unijne

W starym obiektywie

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
      (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 15:00

Partnerzy