Zapraszamy mieszkańców Gminy do punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

_IMG_""

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kluczewsko a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w kluczewskim urzędzie działa Punkt konsultacyjny  programu „Czyste Powietrze”. Na miejscu przeszkolony pracownik udziela szczegółowych informacji dotyczących w/w programu oraz pomaga zainteresowanym w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie a także pomaga w rozliczeniu otrzymanej dotacji.

Punkt konsultacyjny znajduje się na II piętrze Urzędu Gminy, w pokoju nr 25 i jest czynny w poniedziałki i środy w godzinach pracy urzędu.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych więcej informacji o celach i korzyściach programu znajduje się na stronie internetowej  www.czystepowietrze.gov.pl.

Zapraszamy do kontaktu.