_IMG_"Brak
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności Deklaracja dostępności Urząd Gminy Kluczewsko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. […]