Ostrzeżenia

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 92

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 13:00 dnia 28.06.2022 do godz. 00:00 dnia 29.06.2022 Obszar: Zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych […]