_IMG_"Brak
Gospodarka odpadami

UCHWAŁY RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kluczewsko DEKLARACJA O WYSOKOSCI OP LATY ZA GOSP. ODPADAMI KOMUN. okreslenia terminu, czestotliwosci i trybu uiszczania […]

Aktualności

Informacja

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kluczewsko za 2022 rok Analiza gospodarki odpadami za 2022 rok

Aktualności

Informacja

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kluczewsko za 2021 rok Analiza gospodarki odpadami za 2021 rok