Ogłoszenie Wójta Gminy Kluczewsko

_IMG_""

w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego z usuniętych drzew z pasa drogowego drogi gminnej wewnętrznej oraz z pasa drogowego drogi publicznej 332007T

Zarządzenie Nr 71-2022