Informacja

_IMG_""

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włoszczowie informuje, że z dniem 21 stycznia 2023 r. uległ zmianie zasięg obszarów objętych restrykcjami dotyczącymi ASF ( Afrykański Pomór Świń).
Obszar powiatu włoszczowskiego, który był objęty strefą czerwoną jest obecnie objęty strefą niebieską

S25C-0i23012312210