Aktualności

Ogłoszenie

Wójt Gminy Kluczewsko informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 124/2022 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości  Zmarłe dotyczących zmiany rodzaju miejscowości „Zmarłe stanowiąca przysiółek wsi […]

Aktualności

Ogłoszenie

Wójt Gminy Kluczewsko informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 123/2022 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Rudka dotyczących zmiany rodzaju miejscowości „Rudka stanowiąca przysiółek wsi […]

Aktualności

Ogłoszenie

Wójt Gminy Kluczewsko informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 122/2022 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości  PRACZKA dotyczących zmiany rodzaju miejscowości „Praczka stanowiąca przysiółek wsi […]