Bon energetyczny 2024

_IMG_""

W dniu 7 czerwca 2024 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2024r. poz. 859) w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.
Ustawa wprowadziła nowe świadczenie pieniężne pod nazwą bonu energetycznego, który otrzymają różne grupy beneficjentów, mające trudności w pokrywaniu rachunków za energię.
Z pomocy w postaci bonu skorzystają m.in. mniej zamożni emeryci, czy też beneficjenci pomocy socjalnej.

INFORMACJA NA STRONĘ BON ENERGETYCZNY

Wzor_wniosku_bon_energetyczny_2024_r.