VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym”

_IMG_""

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa we Włoszczowie serdecznie zaprasza VI Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym”.

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym” odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym, w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowie rolnika i jego rodziny.

Najważniejsze informacje:

  • – konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat włącznie,
  • – zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu w orientacji poziomej (od 30 sekund do 2 minut) na temat kampanii „Wizja Zero” i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowie rolnika i jego rodziny,
  • – zgłoszenie do udziału w konkursie polega na wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz Oświadczenia (załącznik nr 2 do regulaminu),
  • – przesyłając film należy go zapisać w pliku wideo w formacie AVI lub MPEG-4. Jakość i format pliku powinien umożliwiać odbiór filmu z urządzeń stacjonarnych i przenośnych (tablety, smartphony, SmartTV, itp.),
  • – termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2024 r.,
  • – więcej w regulaminie.

Informacja_dla_Uczestnikow_Konkursu_nt_wykorzystania_utworu_muzycznego

Regulamin_MojaWizjaZero_2024

Załącznik1_do_Regulaminu_Konkursu_MWZ2024

Załącznik2_do_Regulaminu_Konkursu_MWZ2024