Aktualności

Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Zarzadzenie Nr 23-2023 Wojta Gminy Kluczewsko z dnia 10.03.2023r. Ogloszenie Wojta Gminy Kluczewsko o naborze Wnioskow do dofinansowania z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow […]