_IMG_"Brak
Gospodarka odpadami

UCHWAŁY RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kluczewsko DEKLARACJA O WYSOKOSCI OP LATY ZA GOSP. ODPADAMI KOMUN. okreslenia terminu, czestotliwosci i trybu uiszczania […]

Ostrzeżenia

Zasięg komunikatu w województwie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie 30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14 tel: 12-6398150, fax: 12-4251973 email: meteo.krakow@imgw.pl www: www.imgw.pl SKK_26_20231203052245373

Ostrzeżenia

Zasięg komunikatu w województwie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie 30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14 tel: 12-6398150, fax: 12-4251973 email: meteo.krakow@imgw.pl www: www.imgw.pl SKK_26_20231202201104857

Ostrzeżenia

Zasięg ostrzeżeń w województwie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie 30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14 tel: 12-6398150, fax: 12-4251973 email: meteo.krakow@imgw.pl www: www.imgw.pl SKW_STAN_20231202112856540