Młodzieżowa Rada Gminy Kluczewsko

_IMG_""

Uczennice kl III gimnazjum w Dobromierzu: Katarzyna Dębska i Alicja Bańcer  czynnie uczestniczą w działaniach MGR Kluczewsko. Realizując  plan pracy na I półrocze 2019 roku zorganizowały i przeprowadziły  w dniach 7,8 i 11 stycznia warsztaty dla uczniów szkół podstawowych  w każdej szkole naszej gminy.

Celem tych spotkań było;

– zapoznanie z fakultatywnym organem samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym jakim jest młodzieżowa rada

– przybliżenie stanowiska młodzieżowego radnego

-zachęcenie do uczestnictwa w zbliżających się wyborach

-wskazanie oczekiwań i podanie konkretnych  propozycji  do działania

Członkinie MRG rozpoczęły spotkania od prezentacji i anonimowych ankiet dotyczących działań MGR.  Następnie przeszły do analizy SWOT, która polegała na szczegółowym omówieniu pozytywnych i negatywnych stron młodzieżowego radnego. W celu przybliżenia swoich działań, przedstawiły półrocznym plan. W Chcąc poznać zdanie młodzieży na temat funkcjonowania naszej gminy, radne zorganizowały krótka debatę na jej temat. Kolejno podzieliły młodzież na dwie grupy. Każda z nich miała za zadanie przygotować opis gminy za 5 lat,  gdy gmina się rozwinie oraz gdy stanie w miejscu. Po tym ćwiczeniu uczniowie wytypowali osoby nadające się według nich na młodzieżowego radnego. Każda z tych osób musiała przedstawić pokrótce jak działa MRG oraz zachęcić innych do oddania głosu. Pod koniec spotkania zainteresowana młodzież zadała kilka pytań w stronę radnych.  Zachęcona podała kilka bardzo interesujących propozycji do realizacji  min kino plenerowe, czy świetlica środowiskowa.

Zajęcia okazały się bardzo interesujące. Zadawala fakt,  iż uczniowie bardzo aktywnie w nich uczestniczyli. Stanowi to motywacyjny czynnik do dalszej pracy.

Mamy nadzieję że takich spotkań będzie coraz więcej.

                                                                                                                  Katarzyna Dębska  Alicja Bańcer