Zajęcia otwarte – Plan Daltoński w Naszym Przedszkolu

_IMG_""

W ostatnim tygodniu marca w Publicznym Przedszkolu w Dobromierzu odbyły się zajęcia otwarte pt. „List od Pani Wiosny”. Wzięli w nich udział rodzice i nauczycieli naszej szkoły, dyrektorzy i nauczyciele z zaproszonych szkół oraz pracownik Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Kielc. W czasie spotkania dzieci zaprezentowały gościom wykorzystanie pomocy dydaktycznych oraz wizualizacji, niezbędnych do realizacji innowacji pedagogicznej w naszym przedszkolu – Planu Daltońskiego.

Zajęcia rozpoczęły się od rozwiązywania zagadek o tematyce wiosennej, przeliczania i zaznaczania sylab. Następnie wszyscy uczestniczyli w zabawie integracyjnej ,,Wiosenny deszczyk i wietrzyk”, w czasie której dzieci osuszały swoim oddechem suknię Pani Wiosny, a gdy usłyszały dźwięk padającego deszczu chowały się pod ogromny parasol, trzymany przez gości. Czas zabawy odmierzał zegar daltoński. Kolejnymi zadaniami od Pani Wiosny były: praca w zespołach mieszanych wiekowo, wspólne zaśpiewanie piosenki z podziałem na głosy oraz wykonanie pracy plastycznej według instrukcji. Dzięki zastosowaniu ,,sygnalizatora świetlnego” zadanie plastyczne motywowało dzieci do samodzielnego poszukiwania rozwiązań. Zebrani mogli ponadto zaobserwować jak przedszkolaki administrują i monitorują własne działania edukacyjne z wykorzystaniem tablicy zadań. Jest to wspaniałe narzędzie motywujące dzieci do planowania swojej pracy oraz odpowiedzialności za powierzone zadania. Efekty pracy dzieci można obejrzeć na przedszkolnej wystawie prac plastycznych.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze wspólnej zabawy. A dzięki tej formie zajęć goście zapoznali się ze sposobem pracy nauczyciela. Obserwowali dzieci w czasie zabaw i zajęć w grupie rówieśniczej. Rodzice mieli możliwość poznać osiągnięcia swojej pociechy oraz zachowania w czasie zajęć dydaktycznych. Mogli porównać stopień rozwoju swojego dziecka z jego rówieśnikami. Włączanie rodziców natomiast w edukację dzieci już od przedszkola jest formą akceptowaną i praktykowaną w naszej szkole. Na koniec dnia przedszkolaki były bardzo zadowolone z odwiedzin i pełne wrażeń po integrujących zajęciach z zaproszonymi gośćmi.

Urszula Stanik